Jaarverslag 2020

J A A R V E R S L A G

2021

Leger des Heils Midden-Nederland

Open het jaarverslag

 

In verbinding leven

Voorwoord door regiodirecteur Jan Jans

 

Het tweede coronajaar heeft ons er opnieuw bij bepaald hoe belangrijk verbinding is. Ergens bij horen, een relatie hebben, elkaar ontmoeten. Waar dit langdurig verstoord raakt, komen netwerken onder druk te staan, raken meningen verdeeld en soms zelfs relaties beschadigd. We zijn dankbaar dat onze zorg in het afgelopen jaar door kon blijven gaan. Onze medewerkers hebben daarbij veel veerkracht getoond.

Relaties zijn ook voor onze deelnemers belangrijk. Het afgelopen jaar publiceerde Nienke Boesveldt, als onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, de derde jaarrapportage van het vijfjarig onderzoek Voorkomen Herhaalde Dakloosheid. Ook Leger des Heils Midden-Nederland is daarbij betrokken. De kans op terugval in dakloosheid is groter als mensen geen sociaal netwerk hebben. Het afgelopen jaar hebben we in de maatschappelijke opvang daarom extra ingezet op netwerkversterking. Dat begint al tijdens het verblijf in de opvang en loopt na afloop door. Samen met ketenpartners werken we aan het in standhouden van bestaande vertrouwensrelaties en zachte overdrachten. We ontwikkelden trainingen die mensen helpen goed te landen in een wijk, we organiseren peer supportgroepen om te werken aan persoonlijke groei, openden buurthuiskamers en leveren ambulante zorg op nieuwe locaties van gemengd wonen. In april was de feestelijke opening van Nijevelt, een gemengde woonvorm in De Meern.

Het Leger des Heils helpt mensen zonder helper. Daarom hebben we ons ook het afgelopen jaar weer ingezet voor de opvang van EU-arbeidsmigranten, die geen recht hebben op permanente opvang. Financiering is daarbij een belemmerende factor. Dat geldt ook voor de tarieven in de jeugdzorg, die de komende tijd nóg meer onder druk komen te staan. 

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom roept het Leger des Heils overheden dan ook voortdurend op werk te maken van preventie door middel van een integrale aanpak op wonen, begeleiding, werk en schulden. Dat is de beste manier om dakloosheid te voorkomen.

We doen ons werk vanuit het geloof dat elk mens als schepsel van God van waarde is. We zijn dankbaar dat we dat in ons werk kunnen laten zien. Ik dank onze collega-instellingen, opdrachtgevers, subsidieverleners, zorgkantoren en overheden voor de constructieve samenwerking en het vertrouwen.

Doorgaan waar anderen stoppen. Samen strijden voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving.

 

Geen plek voor EU-arbeidsmigranten

Dit kunnen we niet laten gebeuren

 

In 2021 heeft Leger des Heils Midden-Nederland verschillende noodlocaties geopend voor EU-arbeidsmigranten. Het waren steeds tijdelijke voorzieningen omdat deze mensen geen recht hebben op reguliere opvang. Toen er Poolse daklozen overleden, wisten we dat we in actie moesten komen. ‘Dit kunnen wij niet laten gebeuren. Wij kunnen dit niet toestaan’, zegt Ferdinand van de Velde, hoofd van Herstart, de inloop en eerste opvang van het Leger des Heils in Utrecht.

Een kwart van de Nederlandse bevolking heeft een migratieachtergrond, rapporteerde het CBS eind 2021. Ze zijn ofwel zelf in het buitenland geboren, of hun ouders. Op nummer 6 in de lijst staat Polen. Meer dan 200.000 Polen wonen en werken in Nederland, veelal in de bouw en de landbouw. Een deel van hen belandt op straat, doordat ze als gevolg van corona worden ontslagen, hun huisvesting verliezen, rondreizen door Europa en nergens terecht kunnen. Het gaat in Nederland om honderden mensen die in tentjes, bootjes en op straat slapen, ook in Utrecht. Hun situatie is vaak uitzichtloos omdat ze (alcohol) verslaafd zijn en kampen met psychiatrische aandoeningen. Omdat ze geen rechten hebben, zijn ze aangewezen op tijdelijke noodopvanglocaties, die als gevolg van corona en de koude-regeling door onder andere het Leger des Heils zijn geopend. Maar als die dicht gaan, staan ze weer op straat.

Ferdinand: ‘Vanuit de inloop van Herstart, waar deze mensen komen voor een douche, wat warmte, een maaltijd en schone kleding, willen we graag méér voor hen doen. Daarom hebben we twee studenten van de Hogeschool Utrecht onderzoek laten doen en zijn we ook in Polen zelf op onderzoek uitgegaan. Dat was heel leerzaam. We versterkten onze samenwerking met Barka, de Poolse organisatie die ook in Utrecht actief is bij het begeleiden van Poolse daklozen naar werk of terugkeer naar Polen. We ontmoetten mensen in Polen die we nog kenden van de straat in Utrecht en deden er nieuwe ideeën op. Eén daarvan is het inzetten van een veldwerker speciaal voor EU-migranten. Maar ook het persoonsgericht begeleiden van mensen die echt vastlopen door hun verslaving en/of psychiatrie.’

 

“Of je nu uit Warschau of Amsterdam komt: het Leger des Heils wil niet dat ook maar één mens op straat slaapt. Daarom blijven we ook in 2022 voor deze groep strijden en zoeken naar oplossingen.”

Ferdinand van de Velde

Hoofd van Herstart

Merve Yıkılmaz

Veldwerker EU-migranten

 

 

‘Dat iemand zoals ik dit kan!’

Waarom werk de beste zorg is

 

Werken is veel meer dan geld verdienen. Daar te werken ontwikkel je een ritme en ontmoet je andere mensen. Het geeft voldoening en creëert eigenwaarde. Dat zien wij elke dag in het 50|50 workcenter Midden-Nederland.

Patrick vertelt

Ik werk nu bij UW in Utrecht’.

Mijn werk bestaat de laatste tijd uit het we bezigzijn met snoepzakjes voor de snoepcarrousels in de winkel. We doen dan dit hele proces: vullen, bestickeren, sealen en klaarmaken voor vervoer. Soms ondersteun ik ook de voorman. Eigenlijk ben ik op elke plek inzetbaar en dat vind ik heel leuk.’

Het leukste vind ik dat ik helemaal tot mijn recht kom. Bij 50|50 had ik het plafond bereikt en hier kan ik verder doorgroeien. Ik vind de mensen leuk en ook de benadering van bovenaf is heel prettig. Als je ziet wat er hier tot stand wordt gebracht door mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt, dat is gewoon prachtig! Zo nu en dan in het leven komt alles samen en komen dingen zoals ze moeten zijn. Dat is ook zo met dit opstapje van 50|50.’

Wat ik geleerd heb is zelfkennis! De schoenen werden me aangeschoven, maar eigenlijk droeg ik ze altijd zelf al. Het werk vergroot je eigenwaarde. Ik word gezien bij 50|50. Er wordt niet gekeken naar wat ik niet kan, maar naar wat ik wel kan.’

Enoch vertelt

Ik werk bij Tomin Groen in Almere. Dit bedrijf verricht allerlei groenopdrachten voor de gemeente.’

Mijn werk bestaat uit verschillende taken: schoonmaken van de straat, het park, de busbaan, maar ook het planten van bloemen en het opruimen van bladeren en omgevallen bomen. Vandaag waren we bijvoorbeeld aan het werk in de Muziekwijk om daar bloemen in de grond te zetten voor een mooi bloemaanzicht.’

Het leukste vind ik drie dingen: dat ik buiten werk, dat ik met een gezellig team werk en als laatste dat het te maken heeft met mensen die weten wat ze moeten doen. Het werk is duidelijk en gaat vanzelf.’

Ik heb geleerd wat teamwerk is. Dat je niet alles op je eigen kracht hoeft te doen. Maar ook luisteren naar wat de uitvoerder zegt. In het begin had ik daar moeite mee. Als je chili con carne gaat maken, moet je ook weten hoe je het moet voorbereiden en koken. Luisteren naar wat de taak voor die dag is en me openstellen voor de begeleiders heb ik ook geleerd bij 50|50. Ze zijn er om me te helpen. Door me open te stellen kreeg ik de kans om te groeien en te bereiken wat ik wil. Iemand zoals ik, die niets had, heeft nu een traject uitgevoerd! Dat is echt genieten.’

Peter vertelt

‘Ik werk nu bij Van Wijk in Nieuwegein. Zij houden zich o.a. bezig met grond-, weg- en waterbouw, maar ook betonconstructies en groen(recycling).’

‘Mijn werk bestaat uit het allerlei taken: asfalt, grondwerk, beton, groenwerk. Soms leggen we parken of meren aan, planten we bomen of plaatsen we plantenbakken.  Ik ben multi-inzetbaar.’ 

‘Het leukste aan mijn werk? Eigenlijk alles, als het maar werk is. Al zetten ze mij bij het asfalt neer vind ik het leuk, maar als ze mij bij de betonbouw zetten ook. Ik ben altijd al een werker geweest.’ 

‘Wat ik geleerd heb is vooral praktisch: basiskennis over groenvoorziening, onderhoud, dat soort dingen. Eerder was ik bouwvakker en had ik nog nooit met groen te maken gehad. Dat moest ik leren. Inmiddels zijn mijn werkzaamheden uitgebreider en heb ik niet zoveel meer met die basis te maken. Ik doe nu zelfs cursussen. Binnenkort start ik met ecologisch bermbeheer en onderhoud.’

‘Ik heb altijd willen werken, dat was mijn doel. En dat doe ik nu.’

Thijmen Gijsbertsen

Manager 50|50

Werk is de beste zorg!

Werk, activering; voor ons zijn het sleutelbegrippen in de zoektocht naar herstel. Om die reden hebben we activering in 2021 als focuspunt aangemerkt voor de komende jaren. Dit vertaalt zich in een breed aanbod; van vrije tijd tot aan betaald werk en alle stappen die daartussen zitten. Activering is een wezenlijk onderdeel van de Leger des Heils herstelaanpak. Het creëren van aanbod waar onze deelnemers enthousiast van worden is onze doelstelling. Zodat ze actief kunnen zijn op een plek waar ze gezien én gewaardeerd worden. Waar ze tot hun recht komen; want dat verdient ieder mens!

 

Jaaroverzicht 2021

Scrollen door onze tijdlijn

 

 

9 Januari

Extra 24-uurs opvanglocatie geopend in Almere Poort voor ca. 30 dak- en thuislozen.

8 Februari

Code rood, geel of groen onze collega’s van de wijkverpleging werken door!

2 Maart

Verlaten straten en oorverdovende stilte. Zo zag Soepfietsen tijdens de avondklok eruit.

29 Maart

In de serie Soep, Sores en Soelaas volgt Bert van Leeuwen medewerkers en deelnemers van het Leger des Heils op zoek naar verhalen. Zo nam Bert onder andere een kijkje bij Domus Almere. 

28 April

Gemengd wonen project Nijevelt in de Meern geopend! 15 bewoners krijgen de sleutel van hun eerste eigen woning.

21 Mei

Geopend! Onze tijdelijke 24-uursopvang aan de Zeehaenkade in Utrecht. Hier konden we tijdens de coronaperiode niet-rechthebbende dak- en thuislozen opvang bieden.

26 Mei

Een mobiele prikstraat geopend in onze tijdelijke opvang aan de Maliebaan. Op deze manier bieden we dak- en thuislozen op een laagdrempelige manier een vaccinatie aan.

11 Juni

Collega’s delen rugzakjes uit met basis benodigdheden aan onze bezoekers van de tijdelijke opvang in Utrecht. Extra opvang voor EU-migranten is niet meer mogelijk.

14 Juli

Talent in beeld! Gerard maakt muziek en schrijft zelf zijn teksten. Zijn inspiratie haalt hij uit zijn dagelijks leven.

3 September

Burgemeester Reinders op bezoek bij bewoners en medewerkers van woonzorgcentrum Merenhoef in Maarssen.

11 September

Bewoners en medewerkers van de Blinkert in Baarn schitteren met hun band ‘De Uitblinkers’ tijdens het landelijke kunst- en theatergala 2022 in Hilversum.

14 September

De European Life Goals Games vinden dit jaar plaats in Nederland en wel op het Jaarbeursplein in Utrecht. Het Leger des Heils was enthousiast aanwezig!

17 September

Collega’s bij woonzorgcentrum Merenhoef in Maarssen organiseerden een heuse Rollator APK. Veiligheid voor alles!

21 September

Sport Coalitie Utrecht gaat van start! Samen met andere zorgorganisaties slaan we de handen ineen om sportactiviteiten toegankelijk te maken voor kwetsbare mensen in onze samenleving.

23 September

Nieuw initiatief! De School voor Compassie gaat van start. Hier kun je trainingen, workshops en coaching volgen die bijdragen aan meer verbinding in de samenleving.

25 September

Burendag werd ook dit jaar goed gevierd op onze locaties!

2 November

32.000 mensen in Nederland hebben geen dak boven hun hoofd, dat zeggen de nieuwe CBS cijfers. Het Leger des Heils zette koers richting Den-Haag om aandacht te vragen voor dit probleem.

7 December

Onze vrijwilliger Bianca werd gekroond tot Utrechtse vrijwilliger van het jaar! Een hele eer!

24 December

Fysiek samenkomen tijdens de feestdagen gaat niet, maar daar bedachten wij wat op. We vormden een online pop-up koor, zo waren we toch nog een beetje samen!

9 Januari

Extra 24-uurs opvanglocatie geopend in Almere Poort voor ca. 30 dak- en thuislozen.

8 Februari

Code rood, geel of groen onze collega’s van de wijkverpleging werken door!

2 Maart

Verlaten straten en oorverdovende stilte. Zo zag Soepfietsen tijdens de avondklok eruit.

29 Maart

In de serie Soep, Sores en Soelaas volgt Bert van Leeuwen medewerkers en deelnemers van het Leger des Heils op zoek naar verhalen. Zo nam Bert onder andere een kijkje bij Domus Almere. 

28 April

Gemengd wonen project Nijevelt in de Meern geopend! 15 bewoners krijgen de sleutel van hun eerste eigen woning.

21 Mei

Geopend! Onze tijdelijke 24-uursopvang aan de Zeehaenkade in Utrecht. Hier konden we tijdens de coronaperiode niet-rechthebbende dak- en thuislozen opvang bieden.

26 Mei

Een mobiele prikstraat geopend in onze tijdelijke opvang aan de Maliebaan. Op deze manier bieden we dak- en thuislozen op een laagdrempelige manier een vaccinatie aan.

11 Juni

Collega’s delen rugzakjes uit met basis benodigdheden aan onze bezoekers van de tijdelijke opvang in Utrecht. Extra opvang voor EU-migranten is niet meer mogelijk.

14 Juli

Talent in beeld! Gerard maakt muziek en schrijft zelf zijn teksten. Zijn inspiratie haalt hij uit zijn dagelijks leven.

3 September

Burgemeester Reinders op bezoek bij bewoners en medewerkers van woonzorgcentrum Merenhoef in Maarssen.

11 September

Bewoners en medewerkers van de Blinkert in Baarn schitteren met hun band ‘De Uitblinkers’ tijdens het landelijke kunst- en theatergala 2022 in Hilversum.

14 September

De European Life Goals Games vinden dit jaar plaats in Nederland en wel op het Jaarbeursplein in Utrecht. Het Leger des Heils was enthousiast aanwezig!

17 September

Collega’s bij woonzorgcentrum Merenhoef in Maarssen organiseerden een heuse Rollator APK. Veiligheid voor alles!

21 September

Sport Coalitie Utrecht gaat van start! Samen met andere zorgorganisaties slaan we de handen ineen om sportactiviteiten toegankelijk te maken voor kwetsbare mensen in onze samenleving.

23 September

Nieuw initiatief! De School voor Compassie gaat van start. Hier kun je trainingen, workshops en coaching volgen die bijdragen aan meer verbinding in de samenleving.

25 September

Burendag werd ook dit jaar goed gevierd op onze locaties!

2 November

32.000 mensen in Nederland hebben geen dak boven hun hoofd, dat zeggen de nieuwe CBS cijfers. Het Leger des Heils zette koers richting Den-Haag om aandacht te vragen voor dit probleem.

7 December

Onze vrijwilliger Bianca werd gekroond tot Utrechtse vrijwilliger van het jaar! Een hele eer!

24 December

Fysiek samenkomen tijdens de feestdagen gaat niet, maar daar bedachten wij wat op. We vormden een online pop-up koor, zo waren we toch nog een beetje samen!

 

Gemengd wonen in Nijevelt

Bouwen aan een community

 

De Meern is een community rijker. 33 bewoners hebben afgelopen jaar uit handen van GroenWest de sleutel gekregen van hun nieuwe appartement/studio in het gemengd wonen project Nijevelt. Een uniek concept waarbij bewoners ongeacht hun achtergrond rechtstreeks huren bij GroenWest en het Leger des Heils verantwoordelijk is voor de zorg. 

Nijevelt bestaat uit 15 mensen die uit een beschermd wonen voorziening, detentie of van de straat komen en een nieuwe stap zetten in hun herstel: een eigen huis. Zij wonen naast 18 onbegeleide huurders die ervoor kiezen een goede buur te zijn en klaarstaan voor een praatje, een praktische vraag of gewoon een potje schaken.

Rust,  regelmaat en structuur

‘In onze hulpverlening proberen wij bewoners te begeleiden richting nog meer zelfstandigheid’, vertelt Boaz Siebesma (manager ambulant). ‘De hoeveelheid hulp is per huurder afhankelijk van de zorgvraag en de begeleiding is dan ook maatwerk. Zo focussen we ons bij de één meer op het financiële aspect en bij de ander op woonvaardigheden. Wel wordt van alle huurders verwacht dat hij/zij toewerkt naar een zinvolle dagbesteding. Niemand wordt beter van de hele dag voor de tv hangen en het op de rit krijgen van je leven begint wat ons betreft ook met rust, regelmaat en structuur. Mensen hebben daar behoefte aan.’

Eenzaamheid slaat toe

Een eigen woning lost niet alle problemen op, zoals mensen vaak wel denken. Vaak begint het pas met een eigen plek.  ‘Je ziet vaak dat mensen euforisch zijn op het moment dat ze de sleutel van hun eigen huis krijgen. Maar na de verhuizing begint het gewone leven, wat betekent dat je aan de slag moet en je problemen niet spontaan zijn opgelost. Overdag is er vaak veel mogelijk, maar juist ’s avonds tijdens het koken van een maaltijd voor één of ’s nachts in bed kan de eenzaamheid toeslaan. Een community maakt het laagdrempeliger om tijdens die eenzame momenten aan te kloppen en de verbinding op te zoeken.’

Communitymedewerker

Voor het aangaan van relaties is er een communitymedewerker aanwezig in Nijevelt. Zij helpt de community vorm te geven met het opzetten van werkgroepen en organiseren van activiteiten. Op deze manier worden bewoners opgeroepen samen verantwoordelijkheid te dragen voor de community en de verbinding met elkaar op te zoeken. Deze manier van wonen neemt niet alle eenzame momenten weg, maar maakt de stap naar een eigen woning en zelfstandigheid wel een stukje gemakkelijker.

Boaz Siebesma

Manager ambulant

Het Leger des Heils heeft ook elders in Midden-Nederland gemengd wonenprojecten. In Amersfoort zijn dat IJsselberch en de Lichtpenweg.

 

‘Aan het einde van de dag heb ik alleen mezelf

Happy komt uit jeugdzorg

 

Een verleden in jeugdzorg achter je laten vraagt veel. Dat ervaart ook Happy, die drie jaar geleden als 17-jarige in zorg kwam bij het Leger des Heils. Het opbouwen van een zelfstandig leven is elke dag een struggle vindt ze, en soms twijfelt ze zelfs of het gaat lukken. Maar: ze heeft een plan.

Happy (20) is op haar twaalfde uit huis geplaatst. In het land waar ze is geboren, werd ze opgevoed door haar oma. ‘Op een dag verschenen er twee witte mannen op het internaat, die zeiden dat ik mee moest. Voor ik het wist stond ik voor een vrouw. Dat zal dan wel mijn moeder zijn, dacht ik. In Nederland ging het slecht tussen mij en m’n moeder, we hadden geen band met elkaar. Ze begon me te slaan. Hoe meer ze me sloeg, hoe slechter ik me ging gedragen. Uiteindelijk zei ik er iets over tegen een vriendin. Haar ouders schakelden jeugdzorg in. Het zou om een paar dagen crisisopvang gaan om na te denken, maar het werden jaren, ik kwam zelfs in een gesloten inrichting.’

Woede in mezelf

Happy had schijt aan alles in de leefgroep waarin ze terechtkwam. Ze was een ‘weglopertje’, zegt ze zelf, soms wekenlang. Dan sliep ze hier en dan weer daar; de politie fungeerde als haar privétaxi. Regelmatig vonden ze haar midden in de nacht op het station. Happy: ‘Dat was niet goed van mij, maar ik was heel erg boos om wat er allemaal met mij gebeurde. Mijn moeder mocht op bezoek komen, maar ze kwam nooit. Ik mocht mijn stiefvader niet, was heel brutaal en ging steeds meer smoken. Ik was makkelijk te beïnvloeden door mensen die alleen maar op straat aan het chillen waren. Voor mij was dat niet het beste om te doen, maar ik dacht niet na. Ik wist niet wat ik moest doen, ik was toch al vergooid.’

 

‘Ik denk vaak dat anderen mij als probleemkind zien. Mijn begeleider laat me zien dat ik waardevol ben’

Eigenlijk is het een gevangenis

‘In de gesloten afdeling was het de hel. Het is eigenlijk een gevangenis. Je mocht er helemaal niks, niet naar buiten, niet op je telefoon. Ik was bang voor de meiden daar, voor die hele plek. Elke avond huilde ik in mijn bed. Ik hoor hier niet, ik moet hier weg. Schelden op de leiding zou me alleen maar opleveren dat ik gefixeerd zou worden in de isoleer, dus ik gedroeg me maar zoals het moest. Uiteindelijk heb ik met Jeroen gepraat, die daar in de leiding werkte. Hij startte een nieuwe groep voor meiden die zelfstandig zouden leren wonen en daar mocht ik bij. Jeroen ben ik het meest dankbaar. Hij heeft mij daar gevonden.’

Maar ik geef niet op!

En nu wordt Happy door Bram van het Leger des Heils begeleid. Ze woont sinds drie jaar zelfstandig in een appartementje naast een leefgroep. ‘In het begin moest ik erg wennen en hield ik me niet aan de regels. Nodigde ik tot diep in de nacht te veel mensen uit die overlast veroorzaakten. Ik durfde niets te zeggen want dan zouden ze mijn vrienden niet meer willen zijn. Bram keek door de overlast heen en bleef achter me staan. Hij liet me inzien dat deze vrienden niet het beste met mij voor hadden. Ik wil heel graag goed contact met vrienden hebben, maar hoe doe je dat? Haast niemand heeft tijd en aan het eind van de dag heb ik alleen mezelf. Heel eerlijk: ik huil elke avond. Dan ga ik maar buiten een jointje roken en cartoons kijken. Ik ben in de steek gelaten. Zo voelt het niet alleen, zo ís het! Ik geloof het niet als mensen zeggen dat ze van mij houden. Ik zie mezelf vaak als het probleem en denk dat anderen mij een probleemkind vinden. Bram laat me zien dat ik waardevol ben, een waardevol en geliefd persoon die veel heeft meegemaakt en de gevolgen daarvan meedraagt in een rugzak. Ik volg therapie om daarmee om te leren gaan. Hij gelóóft dat het beter gaat worden – ik ga er steeds meer in geloven.’

 

 

2021 in cijfers

 

 

In 2021 hadden we

1.598

medewerkers

Maar ook

380

vrijwilligers

En onze

82

stagiairs

Samen stonden we klaar voor

4.114

deelnemers

In totaal hebben we

19

nationaliteiten in dienst

En is de gemiddelde medewerker

41

jaar oud

Vanuit 50|50 stroomden

48

deelnemers uit naar hun volgende stap

En ook stroomden

312

deelnemers uit naar een eigen woning

202120202019
ZvW-WLZ 48.824 39.13921.250
Gemeenten 34.760 34.80028.724
Forensische zorg 20.270 19.2732.181
Overige opbrengsten 7.631 8.8701.909
Eigen bijdragen cliënten 1.820 1.893898
Bedrijfsopbrengsten 113.305 103.97554.962
Personeelskosten 79.081 73.63638.020
Afschrijvingen 2.765 2.7581.611
Overige bedrijfskosten 30.174 27.57516.303
Bedrijfskosten 112.020 103.96955.934
Financiële baten en lasten -1.010 -1.178-263
Bijdragen LdH middelen 74 321451
Resultaat 349 -851-784
Bedragen x 1.000

In 2021 heeft de toename van het aantal WLZ-indicaties geleid tot een groei van de omzet. De overige omzet categorieën liggen in lijn met 2020. De personele kosten stegen fors, enerzijds door de toename WLZ anderszijds door het hoge ziekteverzuim, grotendeels nog veroorzaakt door de Covid-pandemie. Deze factoren hebben geleid tot een forse inzet van personeel-niet-in loondienst. Deze kosten worden deels gedekt door de extra beschikbaar gestelde middelen.

 

‘Heel tof dat we dit fiksen’

Verpleeghuis in transitie

 

Verpleeghuis Buitenhaeghe in Almere is in transitie naar specialistisch verpleeghuis. De afdeling Binnenhaeghe biedt binnenkort plek aan demente ouderen bij wie ook andere factoren een rol spelen die een speciale aanpak vergen. Bijvoorbeeld een verslavingsverleden.

De aanleiding is tweeledig, vertelt Jannine van Schothorst, directeur zorg bij Leger des Heils Midden-Nederland. ‘Mensen blijven tegenwoordig langer thuis wonen dan voorheen. Dat betekent dat ze zieker bij ons binnenkomen en zwaardere zorg nodig hebben. Dat geldt ook voor de doelgroep verslaafde mensen. Voordat zij werden opgevangen in beschermde woonvormen als Domus, hadden we eigenlijk geen oudere deelnemers. Nu zien we dat ook zij steeds ouder worden en op een gegeven moment verpleeghuiszorg nodig hebben. Voor hen is de reguliere zorg meestal niet toereikend. Behalve in onze locatie De Blinkert in Baarn kunnen ze nu ook in Binnenhaeghe terecht.’

We completeren elkaar

Het afgelopen jaar zijn de plannen gesmeed om echt gas te kunnen geven op deze ontwikkeling.  Afdelingen moeten anders worden ingericht en medewerkers aanvullend opgeleid. Gaandeweg is het profiel van de bewoners van Binnenhaeghe gaan veranderen. Locatiemanager Bram Heuveling: ‘We zijn met een light profiel begonnen. Er wonen nu niet alleen mensen met dementie, maar ook mensen die daarnaast een verleden met psychiatrie hebben. Als mensen te licht zijn voor De Blinkert, maar te zwaar voor Merenhoef, is er een plek voor hen in Binnenhaeghe. Zo completeren de huizen binnen de regio Midden-Nederland elkaar. Op termijn zal er hier ook zorg gegeven kunnen worden aan mensen met bijvoorbeeld een verslavings- of justitieel verleden. Dat zal niet binnen twee jaar zijn, maar ook die mensen worden ouder en zullen een plek moeten krijgen.’

 

‘Het voelt als iets exclusiefs’

Kom maar op!

De medewerkers van Buitenhaeghe hebben zin in de vernieuwing. Verpleegkundige Bettina: ‘Toen de plannen met ons werden besproken dacht ik gelijk van: kom maar op met dat scholingsplan! Ik heb vorig jaar een training gevolgd in de-escalerend handelen en omgaan met agressie. Binnenkort start ik met psychopathologie. Ik vind het heel tof dat we dit gaan doen, het voelt als iets exclusiefs. We hebben best een moeilijke tijd gehad door corona maar als ik zie wat we nu aan het fiksen zijn, dan maakt me dat trots. Een regulier huis redt dit niet, maar wij wel.’

Op dit moment is tachtig procent van fase 1 voltooid en wordt toegewerkt naar fase twee. Bram: ‘Bij elke aanmelding wordt gekeken naar wat we op dat moment aankunnen. We blijven leren en ontwikkelen. We passen ons aan en organiseren telkens de voorwaarden voor een volgende bewoner. Onze medewerkers doorlopen een intensief en uitdagend scholingsprogramma en moeten elke stap beheersen voordat ze door kunnen naar de volgende.’

De komende jaren zijn spannend voor Buitenhaeghe, maar Bram heeft alle vertrouwen in zijn team. ‘En als er iets niet lukt, proberen we het gewoon opnieuw. Helemaal in stijl met de visie van het Leger des Heils dat mensen altijd weer een kans krijgen om opnieuw te beginnen.’

Jannine van Schothorst

Directeur zorg

Bram Heuveling

Locatiemanager Buitenhaeghe

Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad
Binnen Leger des Heils Midden-Nederland is een Verpleegkundigen en Verzorgenden Adviesraad actief (VVAR), het medezeggenschapsorgaan voor medewerkers van onze verpleeghuizen en de wijkverpleging OGGZ. Ondanks de hoge druk op de zorg als gevolg van de COVID-19 pandemie en krapte op de arbeidsmarkt heeft de VVAR zich verder ontwikkeld als professioneel medezeggenschaporgaan. Door middel van medezeggenschap draagt de VVAR bij aan het optimaliseren en verhogen van de kwaliteit van de verpleegkundige zorg. Ook vraagt zij binnen de organisatie aandacht voor ontwikkelingen binnen de beroepsgroep en draagt ze zo bij aan het boeien en binden van zorgmedewerkers.

 

Buurthuiskamers hebben spilfunctie in de wijk

Samen werken aan zingeving

 

 

In de buurthuiskamers van het Leger des Heils is altijd van alles te doen. Ze vormen een natuurlijke schakel tussen informele en formele zorg. Iedereen is er welkom om iets te geven en te ontvangen of gewoon voor een goed gesprek. In het afgelopen jaar startten er nieuwe initiatieven in onder andere Bussum en Utrecht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een modeshow tijdens Burendag

 

 

 

 

 

 

 

 

Je bruiloft kun je prima in Bij Bosshardt vieren!

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaste schaakmaatjes in actie

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie heeft de mooiste taart gebakken?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadia en Hanen zetten de eerste bomen in de grond

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen tuinieren in Utrecht-Overvecht

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de opening van de buurttuin wordt een pruimenboom geplant

 

 

 

 

 

 

 

 

Planten water geven is een zware klus

 

 

 

 

 

 

 

 

We openden een nieuwe Bij Bosshardt in Bussum

 

 

 

 

 

 

 

 

In Utrecht-Zuilen bleven onze bezoekers fit tijdens een sportactiviteit

 

 

 

 

 

 

 

 

En daar moet je soms ook even een goede strategie bepalen

 

 

 

 

 

 

 

 

In Lelystad verkochten ze tijdens corona kleding op afspraak

 

 

 

 

 

 

 

 

In Amersfoort vierden zij hun 5-jarig lustrum

 

 

 

 

 

 

 

 

Daar hoort natuurlijk muziek bij

 

 

 

 

 

 

 

 

En een samenkomst

 

Locatieoverzicht

Van Leger des Heils Midden-Nederland

 

Download het overzicht

 

1

Regio West

Onder regio West valt Nieuwegein, Lekstroom, Stichtse Vecht, Woerden, Gooi & Vechtstreek. In deze regio bieden wij: ambulante hulpverlening; maatschappelijke opvang en beschermd wonen; arbeidsre-integratie; jeugdhulp en verpleging & verzorging. Daarnaast zijn er diverse Bij Bosshardt locaties, waar buurtbewoners terecht kunnen voor activiteiten.

2

Regio Oost

Onder de regio Oost valt Amersfoort, Baarn, Eemland, FoodValley, Zeist. In deze regio bieden wij: ambulante hulpverlening; maatschappelijke opvang en beschermd wonen; arbeidsre-integratie; jeugdhulp en verpleging & verzorging. Daarnaast zijn er diverse Bij Bosshardt locaties, waar buurtbewoners terecht kunnen voor activiteiten. 

3

Regio Flevoland

Onder de regio Flevoland valt de hele provincie Flevoland met uitzondering van de Noordoostpolder. In deze regio bieden wij: ambulante hulpverlening; maatschappelijke opvang en beschermd wonen; arbeidsre-integratie; jeugdhulp en verpleging & verzorging. Daarnaast zijn er diverse Bij Bosshardt locaties, waar buurtbewoners terecht kunnen voor activiteiten. 

4

Regio Utrecht-Stad

Alle producten in Utrecht-Stad vallen onder deze regio. In Utrecht-Stad bieden wij: ambulante hulpverlening; maatschappelijke opvang en beschermd wonen; arbeidsre-integratie; jeugdhulp en verpleging & verzorging. Daarnaast zijn er diverse Bij Bosshardt locaties, waar buurtbewoners terecht kunnen voor activiteiten. 

 

Heel hartelijk bedankt!

Bedrijven leveren een bijdrage

 

 

Jaarbeurs Utrecht heeft kerstpakketten gedoneerd en deze zijn in ontvangst genomen door Herstart in Utrecht. 

Met de toezegging van een ouderenfonds kan in 2022 in de Blinkert gestart worden met het beweegprogramma Silverfit Mile. Dit past mooi in het project Gezonde Leefstijl.

Ondernemersnetwerk Content Amersfoort heeft een veiling georganiseerd om met de opbrengst goede doelen te ondersteunen. Wij mochten € 2.500,00 in ontvangst nemen voor het realiseren van een groene daktuin op Domus Hirundo.

De Utrechtse studievereniging Sirius verraste voor Kerst onze deelnemers op Adelante en De Hoek met leuke pakketjes.

Prinses Maxima Centrum doneert tweedehands wasmachines en drogers. Daarmee zijn een aantal deelnemers die zelfstandig zijn gaan wonen heel blij gemaakt.

Jaarbeurs Utrecht heeft kerstpakketten gedoneerd en deze zijn in ontvangst genomen door Herstart in Utrecht. 

De Utrechtse studievereniging Sirius verraste voor Kerst onze deelnemers op Adelante en De Hoek met leuke pakketjes.

Met de toezegging van een ouderenfonds kan in 2022 in de Blinkert gestart worden met het beweegprogramma Silverfit Mile. Dit past mooi in het project Gezonde Leefstijl.

Prinses Maxima Centrum doneert tweedehands wasmachines en drogers. Daarmee zijn een aantal deelnemers die zelfstandig zijn gaan wonen heel blij gemaakt.

Ondernemersnetwerk Content Amersfoort heeft een veiling georganiseerd om met de opbrengst goede doelen te ondersteunen. Wij mochten € 2.500,00 in ontvangst nemen voor het realiseren van een groene daktuin op Domus Hirundo.

Wij geloven dat elk mens telt. Gelooft jullie bedrijf dat ook? Mooi! Laten we de handen ineenslaan, want samen staan we sterker. Met jullie donatie maken we positieve impact in het leven van kwetsbare mensen aan de rand van de samenleving in de regio Utrecht, Flevoland en Gooi en Vechtstreek. 

Kijk hier voor de samenwerkingsmogelijkheden

 

Elke uithuisplaatsing is er een teveel

‘Er is geen ouder die niet van zijn kind houdt’

 

Als je kind uit huis wordt geplaatst is dat voor ouders enorm ingrijpend. Dat krijgt niet altijd de aandacht die het verdient, ervaren gezinshuisouders. Terwijl dit voor de duurzaamheid van de plaatsing heel belangrijk is. In Amersfoort organiseert het Leger des Heils daarom maandelijkse bijeenkomsten voor de biologische ouders van kinderen die in gezinshuizen wonen.

Jan Terlouw runt samen met zijn vrouw Lize al meer dan vijftien jaar een gezinshuis, waar ze in de loop der jaren tien pleegkinderen hebben opgevoed naast hun drie eigen kinderen. ‘De biologische ouders staan bij een uithuisgeplaatst kind altijd op nummer één, is mijn ervaring. Investeren in dat contact is belangrijk, ook als het niet vanzelf gaat.’

‘Er is geen ouder die niet van zijn kind houdt’, vult Annemarie Stam, manager gezinsvormen, aan. Als het contact soms stroef verloopt of zelfs wordt opgeschort, gebeurt dat meestal uit onmacht of zelfbescherming. En als je je een beetje inleeft, kun je je daar ook wel iets bij voorstellen.’ 

Taboe

Er ligt een enorm taboe op uithuisplaatsingen; er zijn Annemarie voorbeelden bekend van ouders die maandenlang uit schaamte het huis niet uit durfden. Bang voor het oordeel van de buren. Vanuit het Leger des Heils werd al veel gedaan aan het betrekken van biologische ouders bij de opvoeding, maar uit een intern onderzoek bleek vorig jaar dat ouders behoefte hebben aan meer. In februari startte daarom de eerste supportgroep, waar vooralsnog vier ouders aan meedoen. Jan Terlouw en Ilse Zegers, beiden gezinshuisouder, begeleiden de supportgroep. Het is de bedoeling dit verder uit te bouwen, waarbij kleinschaligheid voorop blijft staan.

 

‘Het is heilzaam te erkennen dat er rouw en verdriet is’

Duurzaam

‘Ouders vinden op die avonden herkenning bij elkaar en dat is heilzaam, vertelt Annemarie. ‘En ook de erkenning van de rouw en het verdriet die ze doormaken. Via werkvormen proberen we nog een laagje dieper te komen. Waarom lukte het niet een uithuisplaatsing te voorkomen en hoe zou je willen dat de relatie met je kind is.’

Voor Jan en Ilse zijn deze bijeenkomsten ook heel waardevol. Jan: ‘De loyaliteit van kinderen naar hun eigen ouders toe blijft altijd overeind staan. Ze voelen het haarscherp aan als wij bijvoorbeeld mot met hun moeder hebben. Wie moeten ze dan vertrouwen? Een goed contact is dus superbelangrijk omdat het de duurzaamheid van de plaatsing bevordert. Dat het kind de ruimte voelt: ik woon hier, maar mijn ouders blijven mijn ouders.’

Jan Terlouw

Gezinshuisouder

Annemarie Stam

Manager gezinsvormen

Kijkje in de keuken

Deelnemers op tv

 

 

Dat moet je zien! Leger des Heils MN op de buis. In 2021 was het eerste seizoen van de EO-serie Soep, Sores en Soelaas te zien. Het programma portretteert het werk van het Leger des Heils. Ook in Midden-Nederland werden diverse afleveringen opgenomen. 

Opruimen met Bob bij Domus+ De Heem

 

 

De Uitblinkers naar het gala

 

 

Angelo aan het werk bij 50|50

 

Op bezoek bij Domus+ De Hoek

 

Samen kom je verder’

Bouwen aan netwerkversterking

 

Bij de helft van het aantal mensen dat terugvalt in dakloosheid, was dat te voorkomen geweest. Daarin spelen verschillende factoren een rol, onder andere het ontbreken van een netwerk. Daarom heeft het Leger des Heils in 2021 samen met partners volop ingezet op netwerkversterking.

Gebleken is dat hulp van het eigen netwerk in veel gevallen motiverender en laagdrempeliger werkt dan hulp van een behandelaar of zorgverlener. Daarom wordt al tijdens het verblijf in de beschermde woonvorm gewerkt aan netwerkversterking. Veel deelnemers zijn door hun problematiek in de loop der jaren in een sociaal isolement terecht gekomen. Uit zichzelf hun netwerk om hulp vragen doen mensen met een achtergrond in dakloosheid bovendien niet zo gauw, constateert onderzoeker Nienke Boesveldt in de derde rapportage van het vijfjarige onderzoek ‘Voorkomen Terugval Dakloosheid’, waar Leger des Heils Midden-Nederland aan meewerkt.

Een hand uitsteken

Hulpverleners moeten dus een hand blijven uitsteken. In Adelante in Utrecht draaide vorig jaar de pilot R-ACT. Dat is een methode die helpt het netwerk van bewoners in kaart te brengen, te vergroten en samen met hen te werken aan persoonlijke doelen. De bewoner kan ervoor kiezen daar zelf de regie over te hebben of dit neer te leggen bij de persoonlijk begeleider.

Behalve netwerkversterking werkt het Leger des Heils op meerdere manieren aan het zo goed mogelijk landen in het normale leven. De impact die weer zelfstandig wonen na een verblijf in Beschermd Wonen op het herstelproces heeft, wordt nog vaak onderschat. Om niet weer terug te vallen is het heel belangrijk te praten over valkuilen, hoe hulpverleners kunnen merken dat mensen aan het ontregelen zijn en wie uit het netwerk in zo’n geval kan helpen.

 

Dit was ons jaarverslag!

 

 

Zet je in voor het Leger des Heils

Volg ons op Social Media